Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru anul 2016: Enlighten Your Research (EYR@EaP)

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), Rețeaua Punctelor Naționale de Contact pentru Programul ORIZONT 2020 în Moldova şi Asociaţia RENAM lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare  pentru anul 2016 în cadrul proiectului ”EaPConnect”.

Parteneriatul Estic (PaE), este inițiativa regională și multilaterală între UE și șase parteneri ai săi estici: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Parteneriatul își propune să ofere sprijin și asistență pentru reforme din regiune în domeniile democrației, a drepturilor omului, economia de piață, durabilitatea și guvernanța. În conformitate cu aceste prevederi Proictul  ”EaPConnect” organizează programul cu renume internațional numit Enlighten Your Research (EYR) (Edifică Cercetarea Ta).

Enlighten Your Research (EYR) este un program orientat pentru a încuraja colaborarea dintre cercetătorii care utilizează servicii IT și rețele specializate de infrastructură. Proiectul Parteneriatului Estic (PaE) “EaPConnect” pune în aplicare acest program şi lansează apelul de cocurs deschis pentru perioada 2016.

EYR@EaP este organizat în cadrul EaPConnect în colaborare cu Rețelele Naţionale de Cercetare și Educație (NREN) din Europa. Programul vizează identificarea de proiecte de cercetare care ar putea beneficia în mod semnificativ de conectivitate performantă de rețea la nivel local, regional sau mondial. El oferă comunicaţii operaționale de clasă mondială cu rețelele de mare viteză, infrastructuri de calcul pentru a facilita cercetarea științifică prin instrumente puternice de calcul middleware ce stimulează colaborarea și  promovează utilizarea în comun a high-end de calcul și resursele de date.

EYR@EaP propune drept obiectiv încurajarea colaborării internaționale în scopul accelării proceselor de cercetare și dezvoltare ştiinţifică.

Pentru a promova în continuare beneficiul de rețele, chemăm cercetătorii să își extindă hotarele cercetării lor prin colaborare cu comunitățile de cercetare din alte țări. Invitam echipele din Parteneriatul estic și țările partenere de a efectua experimente cu o cerere mare de utilizare de infrastructura, servicii și suport a rețelelor NREN.

Apelul de concurs pentru propuneri de cercetare este deschis până la 30 iunie 2016.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: https://www.eapconnect.eu/research/

Website: www.EaPConnect.eu/research

Email: research_eap@geant.org

Facebook: www.facebook.com/EaPConnectProject

Twitter: @eapconnect_news

Pentru colectivele de cercetare din Republica Moldova, participante la acest Program, sînt disponibile resurse şi servicii specifice de e-infrastructură prin NREN RENAM ca:

·         GEANT Testbed Service (GTS) (http://services.geant.net/gts)

·         OwnCloud  https://owncloud.com/owncloud-overview/

·         BigBlueButton  http://bigbluebutton.org/

·         FileSender  https://www.assembla.com/spaces/file_sender/wiki

Contacte:

H2020 NCP Network Coordinator, Information and Communication Technologies NCP

Elena ZAMSA.  Tel. : +373-68135745

Research Infrastructure & Secure Societies NCP H2020

Romeo FAGUREL.  Tel. : +373 79686095

 

Asociatia  RENAM

Pavel ROSCA. Phone: +373 60066900, mail: info@renam.md

Petru BOGATENCOV. Phone:  +373-69151334, mail: bogatencov@renam.md

Pillar: