EURAXESS Moldova

  EURAXESS - Cercetatorii în mişcare este o inițiativă cu adevărat pan-europeană, ce oferă o multitudine de informații cu privire la instituirea carierei în cercetare în Europa. Această platformă acordă asistență personalizată cercetătorilor care se deplasează către şi din Europa, precum și informații relevante cu privire la drepturile și obligațiile cercetătorilor, angajatorilor și finanțatorilor acestora.                                                                                          Începând cu 2011, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul faţă de principiile Cartei Europene a Cercetătorilor şi Codului de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor, creând, astfel,  un mediu favorabil pentru cercetare și dezvoltarea graduală a sistemelor de carieră sutenabilă. Încurajrea cercetării  și carierei la toate etapele ei va contribui la crearea unei piețe a muncii deschise pentru cercetătorii din Republica Moldova, ceea ce propulsează integrarea ţării noastre în spaţiul european de cercetare.  În acest context, Centrul Proiecte Internaţionale a fost desemnat instituţie gazdă EURAXESS şi coordonator plenipotenţiar al Punctelor Locale de Contact pentru platforma EURAXESS şi implemetarea Cartei şi Codului în instituţiile de cercetare-dezvoltare şi universitare naţionale.                                  

Tags: