Rezumatul rețelei Water JPI AQUATAP-ES în cadrul ERA-NET Cofund WaterWorks2015

Integrarea abordării serviciilor ecosistemice în politici și practici este cheia pentru o gestionare durabilă a resurselor acvatice, condusă de Mary Kelly Quinn UCD Irlanda.

Acest rezumat al politicii prezintă oportunitățile oferite de abordarea serviciilor ecosistemice pentru o protecție și gestionare mai bună a resurselor acvatice.

Totodată, acesta este un instrument de comunicare care îi ajută, în special pe factorii de decizie politică din domeniul apei, biodiversității și climatului prin:

  • accentuarea importanței abordării serviciilor ecosistemice;
  • identificarea politicii în care ar trebui integrată abordarea serviciilor ecosistemice;
  • prezentarea a 6 pași privind modul de integrare a abordării serviciilor ecosistemice în evaluarea și gestionarea sistemelor acvatice.

Pentru vizualizare, accesați anexa.