Oportunitățile Programului Uniunii Europene „Orizont 2020” prezentate la Orășelul European 2019

O nouă ediţie a Orăşelului European dedicat celebrării Zilei Europei, organizată de Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova, a avut loc la 11 mai 2019, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău.

 

Orășelul European este un eveniment de anvergură pentru toţi doritorii de a cunoaşte oportunităţile programelor europene. “Orizont 2020” este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat de Uniunea Europeană.  Programul cu o durată de 7 ani (2014-2020) și o finanțare de 80 de miliarde EUR, are ca scop atragerea mai multor inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață.

 

Grație finanțării oferite de Uniunea Europeană pentru cercetare prin prezentul program -cadru, reprezentanții instituţiilor de cercetare, universităţilor, întreprinderilor, ONG-urilor din Republica Moldova, colaborează cu parteneri din întreaga Europă, în domenii-cheie de cercetare. Aceștia își unesc eforturile pentru a găsi soluții la o gamă vastă de provocări, inovațiile lor contribuind la îmbunătățirea nivelului de viață, protecția mediului și sporirea durabilității și competitivității.

 

Actualmente, statul recunoaște prioritatea cercetării şi inovării, fapt care generează creșterea gradului de interes în domeniu şi sporirea parteneriatelor internaționale între grupurile de cercetători naţionali şi ale ţărilor membre sau asociate la programele europene.

 

Urmărirea strategiilor sectorului european de cercetare şi asocierea la programul „Orizont 2020”, a deschis multe oportunităţi pentru țara noastră. Conform statisticii, din anul 2014 până în prezent, din partea Republicii Moldova au fost depuse 878 propuneri de proiecte, dintre care 44 de proiecte au fost susţinute cu un volum total de finanţare din partea Uniunii Europene în mărime de 5,133M EURO.

 

Este de notat că, Republica Moldova este cea mai activă în tematicile dedicate proiectelor Twinning (37%), Marie Skłodowska-Curie (30%), Sănătate (15%) şi Climă (8%).

 

Comparativ cu alte ţări din Parteneriatul Estic, Republica Moldova ocupă primul loc pentru participarea în proiectele de cercetare-inovare în Programul “Orizont 2020”. Organizaţiile naţionale au reuşit să dezvolte parteneriate de cercetare cu țările europene, precum şi ţările Parteneriatului Estic, ca de exemplu Italia, Franța, Ucraina, Belarus, Georgia etc.  

 

Printre cei mai activi participanţi sunt:

  1. Institutul de Fizică Aplicată
  2. Institutul de Enginerie Electronică şi Nanotehnologii
  3. Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare
  4. Universitatea Tehnică din Moldova
  5. Rețeaua Națională de Cercetare și Educație RENAM
  6. Organizaţia non guvernamentală “Sănătate pentru Tineri”
  7. Univestitatea de Stat din Moldova
  8. Institutul Ftiziologie “Chiril Draganiuc”
  9. SRL SUNGA
  10. Serviciul de Pază de Stat şi Protecţie din Moldova

 

Programul “Orizont 2020” are menirea de a contribui la creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, producând știință și tehnologie de clasă mondială, înlăturând barierele în calea inovării și facilitând conlucrarea între sectorul public și cel privat.

 

Responsabili în faţa societăţii pentru implementarea, promovarea și încurajarea participării în Programul „Orizont 2020”, la Orășelul European 2019, Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare și Rețeaua Punctelor Naționale de Contact au prezentat cu mândrie oportunităţile de care beneficiază Republica Moldova în acest program. La eveniment au fost distribuite broşuri, ghiduri de participare și alte materiale informaționale, care au prezentat interes sporit pentru vizitatori. Totodată, reprezentanții Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare și rețelei Punctelor Naționale de Contact au oferit consultaţii şi recomandări pentru participarea și integrarea în Spațiul European de Cercetare.

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare marchează acest eveniment de o importanță majoră pentru Republica Moldova, care oferă oportunitatea de a scoate în evidență contribuția și suportul considerabil oferit de Uniunea Europeană în dezvoltarea țării noastre și accentuează încă o dată faptul că suntem #ÎmpreunăMaiPuternici.

 

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare invită doritorii de a afla mai multe detalii despre oportunitățile oferite de Uniunea Europeană și colaborarea instituției cu statele membre ale acesteia și statele din Parteneriatul Estic- inițiativă comună de politici care marchează anul acesta 10 ani de la lansare #EaP10, la următorul eveniment dedicat celebrării Zilei Europei- Orășelul European 2019, care se va desfășura în or. Cahul, la 18 mai 2019.

 

Sursa: www.ancd.gov.md