DynSysApll (FP7)

Project Executive authority: 

Institutul de Matematică și Informatică, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol

Project domain: 

  • Excellent Science

Project deadline: 

Wed, 30 Sep 2015

Project objectives: 

Obiectivul de bază al proiectului constă în elaborarea unei abordări fundamentale a teoriei sistemelor dinamice şi de a aplica teoria dată la formularea şi analiza modelelor fenomenelor din lumea reală şi, în special, din neurologie, fizica plasmei şi medicină.

Coordonator: România

Durata: 01.10.2012 – 30.09.2016

Buget pentru RM: : 85.100 euro

Parteneri: Slovenia, Romania, Spain, Hungary Belarus, Brazil, China, Republica Moldova (Institutul de Matematică şi Informatică, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol ).

Rezultate: Centrul şi izohronicitatea, perioadele critice; modele reacţie-difuzie; integrabilitatea sistemelor diferenţiale polinomiale; sisteme aproape dinamice; sisteme cu simetrie iniţială ruptă; sisteme discontinue; sisteme dinamice în instalaţii Tokamak; metode numerice în sistemele dinamice; modele matematice în neurologie; modele matematice în medicină