Information Day on the premises of the State University "B.D. Haşdeu "in Cahul on funding opportunities offered by the Horizon 2020 program

Contact point: 

Diana Grozav

Date: 

Wed, 26 Feb 2014

Phone: 

+373 22 270774

E-mail: 

diana.grozav@h2020.md

Address: 

Stefan cel mare și Sfînt ave. 1

Description: 

La data de 26 februarie curent, Centrul Proiecte Internaţionale în comun cu Punctele Naţionale de Contact a organizat Zi de Informare în incinta Universităţii de Stat “B.D. Haşdeu” din Cahul cu privire la oportunităţile de finanţare oferite de Programul „Orizont-2020”, începind cu orele 14:00.

Agenda de lucru:

  •  Informația generală privind Programul de Cercetare -Inovare ”Orizont 2020” al Uniunii Europene -dra Diana GROZAV, Punct Național de Contact pe domeniul Întreprinderile Mici și Mijlocii;
  • Apelurile deschise în cadrul Programului ORIZONT 2020 pentru domeniul Tehnologii Viitoare şi Emergente; (Informația va fi prezentată de dra Svetlana MIHALACHI, Punct Național de Contact pentru domeniul menționat mai sus);
  • Apelurile deschise în cadrul Programului ORIZONT 2020 pentru domeniul  Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiei prime; (Informația va fi prezentată de dra Silvia RACOVIȚĂ, Punct Național de Contact pentru domeniul menționat mai sus);
  • Oportunitățile oferite de  Programul EURAXESS și Carta Europeană a Cercetătorului și Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. (Informația va fi prezentată de dna Mariana JUNCU, Punct Local de Contact, Centrul Proiecte Internaționale, Academia de Științe a Moldovei).
  • Apelurile deschise în cadrul Programului Orizont 2020 pentru domeniul Energie Sigură, curată și eficientă; (Informația va fi prezentată de dna Natalia TIMOFTE, Punct Național de Contact pentru doemniul menționat);
  • Acțiunile Marie Curie privind competențele, formarea profesională și dezvoltarea carierei- dr. Alexandru Roșca, Punct Național de Contact pentru Actiunile Marie Curie;