Aniversarea Republici Moldova în Programul UE „Orizont 2020” – 5 ani de la asociere

 La 1 iulie 2019, s-au împlinit 5 ani de la asocierea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare „Orizont 2020”. Cu acest prilej, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a organizat un flashmob informativ și interactiv în aer liber, cu participarea Punctelor Naționale de Contact și Reprezentanților ANCD, care au diseminat informații despre participarea Republicii Moldova  în Programul Orizont 2020. Evenimentul a fost destinat tuturor doritoritorilor de a cunoaşte oportunităţile programului respectiv.

   “Orizont 2020” este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de Uniunea Europeană, cu o durată de 7 ani (2014-2020) și o finanțare de 80 de miliarde euro, având misiunea de a atrage investiții private, naționale și internaționale.

  “Orizont 2020”  este instrumentul financiar de punere în aplicare a Uniunii inovării, o inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 care vizează asigurarea competitivității globale a Europei. Considerată ca un mijloc de a stimula creșterea economică și de a crea locuri de muncă, “Orizont 2020” are sprijinul politic al liderilor europeni și al membrilor Parlamentului European. Aceștia au fost de acord că cercetarea reprezintă o investiție în viitorul nostru și astfel este pusă în centrul proiectului european al unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii și al ocupării forței de muncă.

   La etapa actuală, Republica Moldova înregistrează un succes vizibil de participare – 30 de organizații și instituții cu 933 participări în Apelurile lansate în cadrul Programului, 46 granturi/proiecte semnate, cu o finanțare totală de 5,276,257 mln Euro. Succes remarcabil au înregistrat astfel de instituții ca: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare - 13 proiecte finanțate, Reţeaua Naţională pentru Cercetare şi Educaţie RENAM – 4 proiecte finanțate, Serviciul de protecție și Pază de Stat - 4 proiecte finanțate, Institutul de Fizică Aplicată - 3 proiecte finanțate și alte instituții din țară. 

   Grație finanțării oferite de Uniunea Europeană pentru cercetare, prin prezentul program-cadru, instituţiile de cercetare, universităţile, întreprinderile, ONG-urile din Republica Moldova, colaborează cu parteneri din întreaga Europă și alte țări asociate Programului. Beneficiari naționali ai finanțării europene sunt: 3 instituții publice (298,750 euro), 9 instituții de cercetare (1,981,150 euro), 7 entități private (622,180 euro), 4 instituții de învățământ superior (1,225,613 euro), 5 Întreprinderi Mici și Mijlocii (856,142,88 euro). Dacă analizăm finanțărea oferită per proiect, atunci în fruntea clasamentului vor fi următoarele instituții:

  1. Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D.Ghițu” cu finanțarea de 539.018 euro a proiectului “Boosting the scientific excellence and innovation capacity in spintronics of the D. GHITU Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies of the Academy of Science of Moldova- SPINTECH”;

  2. Universitatea Tehnică a Moldovei cu finanțarea de 474,250 euro a proiectului „Promoting smart specialization at the Technical University of Moldova by developing the field of Novel Nanomaterials for BioMedical Applications through excellence in research and twinning - NanoMedTwin”;

  3. Asociația obștească sănătate pentru Tineri cu finanțarea de 453.255 euro  a proiectului „Prevention of child mental health problems in Southeastern Europe - Adapt, Optimize, Test, and Extend Parenting for Lifelong Health – RISE)”.

   Conform bazei de date a Comisiei Europene, echipele din Republica Moldova înregistrează o participare mai activă în  următorii piloni: Provocări societale – 21 Acorduri de grant, Excelența științifică – 13, Leadership industrial – 5, Știință cu și pentru societate - 4, Răspândirea excelenței și extinderea participării – 3 proiecte finanțate.   

   Programul “Orizont 2020” îi ajută pe cei talentați și întreprinderile inovatoare să impulsioneze competitivitatea în Spațiul European de Cercetare, creând, în paralel, locuri de muncă și contribuind la un standard de viață mai înalt.

   Monitorizând statistica națională și cea europeană, observăm că Republica Moldova are stabilite cele mai multe parteneriate cu următoarele țări: Spania – 55,  Franța – 53, Germania – 50, Marea Britanie -43, Polonia -38, Grecia – 38, Belgia – 38, Austria - 22 ș.a., ceea ce înseamnă că “Orizont 2020”  este deschis tuturor și oferă condiții de realizare rapidă a proiectelor noi și obținerea rezultatelor mai eficiente și mai calitative. Astfel, ne încurajează faptul că spre deoesbire de alte țări member ale Uniunii Europene, cu experientă vastă de participare în Programele Cadru ale UE pentru Cercetare  și Inovare, comunitatea științifică a Republicii Moldova a reușit să asimileze activ oportunitățile deschise de Programul “Orizont 2020”, urmărind armonizarea intereselor  și valorilor comune dintre Europa și Moldova.

   Reamintim ca la 1 iulie 2014 Guvernul Republicii Moldova a afirmat sustinerea dezvoltării, cercetării și inovării pentru bunăstarea cetățenilor prin semnarea Acordului de Asociere la Programul UE Orizont 2020.

    Va îndemnăm să vizitați evenimentele de promovare, instruire și brokeraj privind participarea în Programul “Orizont 2020”, care sunt organizate și diseminate sistematic de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare pe paginile web:  https://ancd.gov.md și https://www.h2020.md/ , inclusiv pe rețeaua de socializare Facebook.

Sursa:  https://ancd.gov.md