Seminare informative - noul Bauhaus european

Date: 

Lun, 22 Feb 2021

Description: 

În perioada 15 - 26 februarie 2021 vor fi organizate o serie de seminare informative privind noul Bauhaus european și posibilitățile diferitor actori (tineri, comunități științifice, indrustrii creative, mediu de afaceri ș.a.) de a contribui la dezvoltarea inițiativei. Graficul seminarelor va fi platat aici. *Inițiativa Bauhaus european a fost lansată pe 18 ianuarie curent. Aceasta propune crearea unor spații creative care prin arhitectura și activitățile pe care le promovează vor ajuta orașele să devină mai moderne, ecologice și incluzive. O clădire Bauhaus a fost definită ca fiind ”design lab, accelerator and network at the same time”. Scopul UE este de a crea cel puțin 5 clădiri după modelul Bauhaus în statele sale membre, în perioada 2021 - 2023.Detalii despre această inițiativă pot fi găsite pe pagina sa oficială.

Pillar: 

Event type: 

Info