Training la Academia Europeană

European Academy lansează un nou training pentru doritori de a participa la program HORIZON 2020.In agenda evenimentului sunt subiecte ce ţin de Programul pentru Cercetare şi Inovare Orizont 2020 şi elaborarea unui proiect în cadrul acestui program (structura, formulare de aplicare, elaborarea bugetului şi a pachetelor de lucru, etc.). Purtînd un caracter interactiv, seminarul de instruire va oferit posibilitate participanţilor de a realiza un schimb de informaţii şi experienţă în domeniu, de a se familiariza cu diverse studii de caz şi de a participa la exerciţii practice de scriere a proiectelor europene, fiind, în acest sens, supervizaţi, consultaţi şi evaluaţi de experţii. Pentru mai multă informații:http://www.euroakad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/Practical_Toolbox_for_EU_Funds_Project_Managers_DM.pdf