Al 2-lea Science Slam Moldova

La data de 28 mai 2015 s-a desfășurat cea de-a doua ediție a ”SCIENCE SLAM MOLDOVA” – un eveniment care întrunește știința/inovația și creativitatea. Acesta a fost organizat de către Academia de Știinte a Moldovei în colaborare cu Centrul Proiecte Internaționale, Rețeaua Punctelor Naționale de Contact și DAS Foundation.

Scopul evenimentului Science Slam a fost in primul rând de a promova ştiinta şi inovaţia în Republica Moldova. Science Slam a oferit inovatorilor si cercetatorilor o platformă de promovare, dar şi o oportunitate unică de a primi reacţii din partea colegilor din sfera specializată, dar şi din partea publicului larg, asupra teoriilor, lucrarilor si muncii lor. Misiunea Science Slam este de a ridica nivelul de interes public în cercetare şi inovaţie, astfel asigurînd o dezvoltare durabila a societăţii noastre.

Patru cercetători moldoveni au vorbit participanților despre rezultatele lor științifice printr-o metodă originală și amuzantă. Cei patru Slammeri au venit din domenii de Cercetare diferite cu urm[toarele prezentări:

  • Artiom JUCOV, doctor în medicină  - „Una sole de migrare”
  • Natalia UȘURELU, dr. conf. - “Creştem capacităţile innovative în Genetica Umană în Moldova”
  • Dorian FURTUNĂ, dr. -  “Agresivitatea noastră cea de toate zilele... și ce facem cu ea”
  • Sorin GURAGATA - “Ce este Informaţia”

Cîștigătorul a fost desemnat prin implicarea directă a publicului, cele mai multe aprecieri primind dr. Dorian Furtună. Potrivit lui, „Science Slam ne-a oferit oportunitatea de a vorbi despre propria cercetare științifică unui public larg, într-o manieră distractivă și într-un context competițional. Am avut prilejul să comunic despre cercetările mele, să-mi fac cunoscute ideile și să acumulez mai multă experiență oratorică. În Republica Moldova avem nevoie de astfel de evenimente de promovare a științei. Organizatorii Science Slam sunt bravo pentru faptul că promovează așa inițiative”.

Partenerii celei de-a doua ediții a ”SCIENCE SLAM MOLDOVA” au fost IDSI, EURAXESS Moldova, Bier Platz, Realitatea.md, Diez.md, Moldova.org și ZUGO.

Proiectul este susținut financiar de Comisia Europeană în cadrul programului cadru HORIZON 2020, GA: 2014/346-992, www.h2020.md.