Research Organizations

A
B
C
F
I
M
N
S
T
Institute of Applied Physics
Contact person: Director. Dr.hab. Mihai MACOVEI
+ (373) 22 723252
  
5, Academiei street MD 2028, Chisinau, Republic of Moldova
 
AO RENAM
Contact person: dr. Petru Bogatencov
(373 22) 739827
  
str. 31 August, 78, Chisinau, RM
 
Ion Creanga Pedagogical State University
Contact person: Nicolae Chicuș
(+373 22) 35 84 15
  
MD – 2069, Chişinău, str. I. Creangă, nr. 1
 
Academy of Economic Studies of Moldova
Contact person: Grigore Belostecinic
0 22 22-41-28
  
str.Banulescu-Bodoni 61, MD-2005, Chișinău, R. Moldova
 
Institute for Law and Political Science
Contact person: Dr. Sergiu Sprincean
(+373 22) 27-05-37
  
1 Stefan cel Mare ave., Chisinau, Moldova
 
Centrul de Telecomunicații Speciale
Contact person: Serghei POPOVICI
(+373 22) 820-900
  
Republica Moldova mun. Chişinău, MD-2033, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
 
Societatea pe Actiuni Institutul de Cercetari Stiintifice ELIRI
Contact person: Vladimir CEBAN
(37322) 44-22-43
  
5, Miron Costin st., Kishinev 2068 - Moldova
 
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
Contact person: Violeta VASA
(+373) 22 23-84-76
  
MD 2012 mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfint, 134,et.3
 
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei
Contact person: Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice Ion BALMUȘ
+373 22 50-99-05
  
str. Studenţilor, 7, corpul de studii nr. 3
 
Facultatea de Informatica si Matematica, Universitatea de Stat din Moldova
Contact person: Dr. hab, prof.univ. Andrei PERJAN
+373 22 577629
  
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4, MD-2009, Chişinău
 

Pages