Chestionar: Webinare cu privire la proiectele CDI

Una din activităţile proiectului Orizont 2020 “EaP Plus”, care îşi propune să încurajeze cooperarea în domeniul cercetării şi inovării între Uniunea Europeană (UE) şi Ţările Parteneriatului Estic (PaE), constă în organizarea a 6 webinare axate pe aspecte specifice ce vizează proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI).
 
Scopul webinarelor va fi de a asigura schimbul de bune practici și transferul de cunoștințe UE-PaE pe teme ce ţin de exploatarea cercetării, strategia de inovare în proiectele CDI, colaborarea academie-industrie, internaționalizarea CDI, drepturile de proprietate intelectuală și alte teme legate de proiectele CDI.
 
În scopul identificarii subiectelor relevante, pentru a fi incluse în programul webinarelor, Vă invităm să contribuţi la completarea chestionarului on-line:  http://survey.inno-projects.net/index.php/827891?lang=en , până la data de 15 ianuarie 2017.
 
În cazul în care aveti întrebari referitor la chestionar, puteţi contacta persoana responsabilă: Camille Duran, Inno TSD (Franţa): c.duran@inno-group.com .
 
Vă mulţumim anticipat pentru colaborare!
 

Pillar: