Concurs de selectare a Punctelor Naţionale de Contact pentru Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene (2014-2020)

Centrul Proiecte Internaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) anunţă concursul pentru ocuparea poziţiilor vacante de Puncte Naţionale de Contact (NCP) în cadrul Programului ORIZONT 2020 pentru:

 1. reprezentanţa la „European Research Council” (deţinerea titlului de doctor este obligatorie);
 2. domeniul  „Securitatea alimentaţiei, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie; Biotehnologii”,
 3. domeniul  „ Nanotehnologii, materiale avansate şi noi tehnologii de producţie avansată

 

în baza următoarelor criterii:

 • Studii de masterat în domeniul respectiv sau domeniile conexe (deţinerea titlului de doctor va fi considerată o prioritate);
 • Experienţă în activitatea de cercetare;
 •  Cunoaşterea excelentă a  limbilor Română, Engleză şi Rusă;
 • Tendinţa de instruire continuă, Disponibilitatea de a lucra în bază de voluntariat;
 • Cunoaşterea principiilor de bază şi structurii Programului Cadru  al UE   H2020;
 • Abilităţi de analiză, de lucru în echipă, organizatorice şi de comunicare;
 • Experienţă de participare în gestionarea proiectelor internaţionale de cercetare;
 •  Cunoaşterea principiilor de lucru ale diferitor programe internaţionale, reţele informaţionale şi electronice, precum şi cu diferite portaluri electronice şi procesul de înregistrarea electronică a organizaţiilor.

 

Responsabilitățile NCP:

 •  Punerea în circulaţie a documentaţiei generale şi specifice despre programele Comunităţii Europene de Cercetare şi Inovare;
 • Organizarea de activităţi promoţionale privind diseminarea informatiilor despre H2020 si alte programe comunitare ale Unuinii Europene;
 • Oferirea consultanţei în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte  la H2020;
 • Organizarea  traning-urilor, seminarelor şi a altor evenimente la nivel local cu implicarea experţilor străini şi a reprezentanţilor reţelei de NCP-uri europene cu experienţă avansată în domeniu;
 • Organizarea videoconferinţelor cu participarea reprezentanţilor Comisiei Europene şi a experţilor pe domenii de cercetare;
 • Folosirea pagininilor web pentru diseminarea informaţiei privind  H2020;
 • Acordarea asistenţei organizaţiilor din sfera cercetare/inovare cu scopul de a spori participarea la H2020;
 • Mentinerea  imaginii de ansamblu a sistemului național, pentru a asigura coerența de ansamblu operațional.
 • Familiarizarea deplină cu obiectivele, principiile și conținutul programului pentru care este  nominalizat și a Programului H2020.
 • Informarea completă cu toate aspectele legate de Orizont 2020, dincolo de zona lor de specialitate, și semnalizarea eficientă, în conformitate cu principiul “nici o ușă greșită”.
 • Conștientizarea  oportunităților oferite de programele aferente (de alte  fondurile structurale), și familiarizarea cu sursele relevante de consiliere în țara în cauză.
 • Implicarea responsabililor de relaţii internaţionale din organizaţiile din sfera de cercetare şi inovare în procesul de  informare continuă despre oportunităţile H2020, de elaborare a propunerilor de proiect, antrenarea acestora în scrierea propunerilor de proiect şi managementul proiectelor; organizarea seminarelor şi atelierelor de lucru la nivel local;
 • Asisitenţa pentru activităţile de cautare a partenerilor;
 • Asistenţa acordată  Responsabililor pentru Relaţii Internaţionale din instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării în acţiunile dezvoltate de acestea pe plan local;
 • Organizarea de manifestări ştiinţifice sau promoţionale cu participarea internaţională reprezentativă;
 • Organizarea/ participarea la activităţi suport, în vederea integrării în proiecte de corelare a programelor naţionale la nivel european, sau în platforme tehnologice europene;
 • Crearea unui serviciu competent de consultanţă şi a unei reţele de diseminare a informaţiei prin intermediul paginii web şi a altor mijloace informaţionale;
 • Crearea capacităţilor de negociere şi management a proiectelor depuse;
 • Promovarea proiectelor curente bilaterale şi multilaterale pentru participarea la H2020;

 

Candidaţii vor depune CV-ul şi o scurtă argumentare despre priorităţile în calitate de NCP, experienţa acumulată în participarea în programele internaţionale în limba Română şi Engleză (1 pag.) cu indicaţia poziţiei  solicitate.

 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor la Centrul Proiecte Internaţionale a expirat pe data de 26 Februarie 2016:

Bd. Ştefan cel Mare 1, biroul 433,

Telefon: 022 274534,

e-mail: intprojects@asm.md, lidia.virtan@h2020.md.