Pre-anunț pentru lansarea Apelului nr.13 al JPIAMR (Inițiativa Comună de Program Rezistența Anti Microbială) ”Intervenția abordării ”One Health” pentru a preveni sau a reduce evoluția și transmisia Rezistenței Anti Microbiale”

JPIAMR exprimă plăcerea de a lansa pre-anunțul pentru prezentul apel de cercetare transnațional.Apelul pledează pentru abordarea ”One Health” întru a conștientiza impactul intervențiilor și a evoluției transmisiei și a rezistenței la antibiotice și pentru a elabora, implementa, evalua și a compara intervențiile ce vor avea un impact vădit întru prevenirea și reducerea evoluției și a transmisiei rezistenței la antibiotice în interiorul și între diferite dimensiuni ”One Health” (umană, lumea animală, mediul ambiant).Douăzeci și una (21) de țări membre JPIAMR participă la acest apel comun alături de organizațiile: ICARS, IDRC și SIDA.Apelul va sprijini proiecte de cercetare ce posedă de asemenea potențial pentru ariile unde riscul și povara AMR sunt cele mai mari, precum în realitățile din țările cu surse de venit mediu și mic (LMIC) din Asia și Africa.Bugetul estimativ al apelului este de 24.9 mln Euro.Lansarea apelului va avea loc la începutul anului 2021.Informație mai detaliată poate fi obținută, accesând link-ul:https://ancd.gov.md/ro/content/pre-anun%C8%9B-pentru-lansarea-apelului-nr13-al-jpiamr-ini%C8%9Biativa-comun%C4%83-de-program-rezisten%C8%9Ba .