Research Organizations

A
B
C
F
I
M
N
S
T
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei
Contact person: Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice Ion BALMUȘ
+373 22 50-99-05
  
str. Studenţilor, 7, corpul de studii nr. 3
 
Facultatea de Informatica si Matematica, Universitatea de Stat din Moldova
Contact person: Dr. hab, prof.univ. Andrei PERJAN
+373 22 577629
  
Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4, MD-2009, Chişinău
 
Free International University of Moldova
Contact person: Academ. Ion Dediu
373/22- 220029
  
52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012 Republic of Moldova